Tessely Zoltán

BicskeSzent István út 1.3. választókerület
2017 Nov. 28 14:30

A külső határok védelme, Európa biztonságát szolgálja!

 

 

2017. november 27-28-án az Észtországi Tallinban tartották az Unió nemzeti parlamentjei, EU-ügyek bizottságainak konferenciáját. A magyar delegációt dr. Hörcsik Richárd, az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának elnöke vezette és tagja volt Tessely Zoltán, a bizottság alelnöke, Fejér megye 03. számú választókerületének országgyűlési képviselője is.
A két nap alatt a több mint 200 képviselő megtárgyalta az unió jövőjét, a közösség biztonságát, a migráció külső dimenzióját, az illegális migráció megelőzését.


Hörcsik Richárd felszólalásaiban síkra szállt az EU Schengeni, külső határainak védelme érdekében. Beszámolt arról a magyar gyakorlatról, hogy már két éve, változatlanul védjük az ország déli határait, ami egyben Európa védelmét is szolgálja. S mindezt minden Európai segítség nélkül tettük, a saját nemzeti költségvetésből! S mindezért az egyes tagállamoktól és az Európai Bizottság részéről pusztán rosszalló megjegyzéseket és kritikát kaptunk.


Ma már egyre többen kénytelenek szembesülni azzal a ténnyel, hogy a kontinens külső határainak hatékony ellenőrzése nélkül nincs biztonságos Európa! A képviselő éppen ezért tartja elfogadhatatlannak azt, ahogyan az Unió a Schengeni határellenőrzési kódexét akarja módosítani. Azzal, hogy 3 évig meghosszabbíthatóan vissza akarják állítani úgymond „időlegesen” a belső határok ellenőrzését, egyértelmű visszalépést jelentene. Ugyanis ez a tervezet akadályozza a személyek, a munkavállalók és az áruk szabad áramlását. Sőt, ellentétes a „Vissza Schengenhez” nyilatkozattal, a „Pozsonyi Tervvel” és azzal a „Római Nyilatkozattal”, amit éppen az Unió államfői ez év tavaszán fogadtak el. Sem a határmenti munkálatok problémáját, sem pedig a zöld határok hatékony védelmét nem tudja védeni!


„Nekünk egy olyan Unióra van szükségünk, ami képes polgárainak biztonságát megvédeni és nem veszélyezteti a szabad mozgásukat”, emelte ki a képviselő!


Tessely Zoltán kedden délelőtt másfél perces időkeretben szólalhatott fel, amelyet maximálisan ki is használt. Az alábbiakban szó szerint közöljük felszólalásának leiratát.


„Tisztelt Elnök Úr! Előadóink! Kedves Kollégák!
Annak a magyarországi kisvárosnak a volt polgármestereként és jelenlegi országgyűlési képviselőjeként, ahol 1989 és 2016 között országunk legnagyobb menekülteket befogadó állomása működött, kérem Önöket markánsan különböztessük meg a menekülteket az illegális bevándorlóktól!
A tapasztalat mondatja velem:


Akik ránk rúgják az ajtót saját házunkban, hazánkban; vagy besurrannak az ablakon, őket nem tekinthetjük segítségkérőknek, ők egyszerűen bűnt követnek el ellenünk, közösségeink ellen.


Mi 2012 óta azt tapasztaltuk Bicskén, hogy még az eljárásban megjelenők közül is, pusztán 2%-uk van valós veszélynek kitéve saját hazájukban. Ők, csakis ők a menekültek. Pontosan e 2% elől vonja el a figyelmet, a segítség erkölcsi és anyagi forrásait a másik 98% . És ez így nincs rendjén!


Sok szó esik manapság a menekültügyi rendszer reformjáról. Ennek valós szükségszerűsége azonban csak akkor derülhetne ki, ha betartanánk a hatályos szabályainkat.


Ezek közül is a legfontosabbat, a külső határaink védelmét; a schengeni határok védelmét.

 

Köszönöm a figyelmet.”

Tessely Zoltán

Bicske, Szent István út 1.
eseménynaptár