Tessely Zoltán

BicskeSzent István út 1.3. választókerület
2018 Mar. 12 05:32

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium átadója

 Részt vettem a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felújításának és bővítésének projektzáró, átadó rendezvényén.

 Az ünnepségen köszöntőbeszédet mondtam, melynek leiratát az alábbiakban olvashatják.

 

„Tisztelt Miniszter Úr, képviselő társam,

Tisztelt Polgármester Úr! Igazgató Úr!

Kedves Tanár társaim!

Kedves Fiatalok!

 

Nevezetes nap ez a mai a dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola történetében. Egy 247 millió forintos beruházás munkafolyamatai a közelmúltban a végéhez érkeztek, így mi most hálás szívvel állunk itt, hogy ünnepeljünk.

Az ünnep örvendező perceiben, köszönetet mondunk Magyarország Kormányának a figyelemért és a gondoskodásért.

Mondásaink bölcsessége szerint tudva tudja a magyar:

„A leckét az iskola adja fel, de az élet kérdezi ki.”

és

„Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk!”

Többszáz tanulónak ad fel leckét ez az iskola – és ez jelentős szerepet játszik megyénk agrároktatásában, hiszen a tanulók Fejér megye különböző településeiről érkeznek azzal az elszántsággal, hogy mezőgazdasági ismereteket szerezzenek, s majdan tudásukat ezen a területen kamatoztassák. Ennek az intézménynek a céljai mára már igazodnak az ország sajátos mezőgazdasági igényeihez, s éppen az imént említettek miatt is, múltja összefonódik Fejér megyével.

E fiatalok egyéni céljai is akkor érhetnek leginkább révbe, ha azok a nagyobb közösség érdekeit szolgálják. Ezt felismerve alakította át Magyarország Kormánya az alapfokú köznevelés és a szakképzés rendszerét az elmúlt években.

Ha valahol, akkor biztos, hogy a mezőgazdaságban valóban az élet kérdezi ki a tanultakat, éppen ezért máig hiszünk Dr. Entz Ferencnek, az iskola névadójának, aki így fogalmazott:

„Az a nép, amely nagymértékben tenyészti az állatokat és termeszti a gyümölcsöt, egyszersmind vagyonos, józan és erkölcsös!”

Ez az örökség is az itt tanuló diákoké, amelyet a megtapasztalt „élet-csaták” között is őrizniük kell, méltóvá válva minderre.

A 2015-ben több forrásból biztosított összesen 200 millió forintból (amelyet később még ki kellett egészíteni további 47 millió forinttal, ezért is kijár a köszönet a Kormánynak és Fazekas Miniszter Úrnak), egy emeletet ráépítettünk a már meglévő épületre. Kialakítottunk 4 új, immáron szabályos 52 m2-es tantermet, 2 szertárat, 2 nyelvi labort és 2 irodahelységet, vizesblokkokat és kiszolgáló helyiséget. Korszerű, energiatakarékos fénycsöves, illetve LED-es világítási eszközök kerültek beépítésre. Bizonyos változások történtek a helyiségek kiosztásánál is, a célszerűséget és a biztonságot figyelembevéve. Belső közlekedő folyosó került kialakításra, lépcsőház átépítésre, az új épületszintet pedig 250-os hajlásszögű kerámia cseréptető fedi. A tervezett munkákkal hiánytalanul elkészültünk.

Ezúton is köszönetet mondok mind azoknak, akik a pályázat megírásától kezdve, a megvalósításig mindezt elérték, – nyugállományba vonult Igazgató Asszonynak, Igazgató Úrnak, a tantestületnek, a település vezetésének, a fenntartó Minisztériumnak, a kivitelezőknek, műszaki ellenőrnek, és a diákságnak egyaránt.

Így most valóban minden azt a célt szolgálja, hogy az itt tanulók modern környezetben, magas színvonalon sajátíthassák el a tudást, az itt tanító tanároktól, hogy az életbe kikerülve valóban kiváló szakemberek legyenek.

A Kormánynak az a célja, hogy az oktatás mindenütt az országban, jó körülmények között, minél magasabb színvonalú legyen, hogy a végzett diákok meg tudjanak felelni a mai kor kihívásaink. Bizony e cél elérése érdekében az elmúlt nyolc évben volt munka bőven és van is még sok tennivalónk. A 2010 előtti Magyar Bálint nevével fémjelzett korszak hagyatéka az átláthatatlanság, a nemtörődömség, a közösségek kiszolgáltatott helyzetbe hozása és tartása, mindez már a régmúlté, hiszen ezen tudtunk közösen változtatni, mint azt a ma átadásra kerülő beruházás is tükrözi.

Maradjunk a stabilitás és a rend oldalán, hiszen ahogy ezen intézmény értékes földterületeire már oly sokszor rá akarták tenni kezüket magánérdekek, úgy a magyar föld is felkeltette nemzetközi ingatlan spekulánsok figyelmét! Csak mi közösen vagyunk képesek annak megvédésére. E munkában a jövőben is számíthatnak ránk, sőt mi több, úgy tűnik, csakis ránk számíthatnak.

Végül Ady Endre gondolatai mögött húzódó örök igazságot ajánlom mindnyájuk, legfőképp a fiatalság figyelmébe:

 

„Ha élet zengi be az iskolát,

az élet is derűs iskola lesz…”

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”

 

Tessely Zoltán

Bicske, Szent István út 1.
eseménynaptár