Tessely Zoltán

BicskeSzent István út 1.3. választókerület
2018 Nov. 23 21:18

Befejeződött a csákvári óvoda felújítása

Régóta vártuk már a csákvári óvoda felújításának befejezését, hogy átadhassuk a csákvári és a környékbeli gyermekeknek. Most végre elkészült az energetikai felújítás.

 

Az átadási ünnepségen elhangzott ünnepi beszédem szövegét az alábbiakban olvashatjátok:

 

Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Óvodapedagógusokat, dadákat, gyerekeket és a megjelent vendégeket.

 

Mindenekelőtt a gyerekektől szeretnék elnézést kérni, mert róluk szól a mai beruházás, meg azok a gondolatok is, amiket szeretnék megfogalmazni, de ez nem az ő nyelvükön fog szólni. Leginkább a felnőtteknek fog, illetve azokhoz, akikhez a jelenlévőkön túl talán írott formában, vagy képi formában eljuthatnak ezek a gondolatok.

 

Szeretném Illés Szabolcs polgármester úrnak megköszönni, hogy meghívott a mai eseményre, hogy együtt ünnepelhetjük Csákvár város fejlődésének egyik szép új állomását. Ugyanakkor, aki ismer, az tudja, hogy az egyenes beszéd híve vagyok, úgyhogy én most kampánybeszédet fogok tartani. Kampánybeszédet fogok tartani, azért, mert 2019-es esztendőben két nagyon fontos választás elé fog nézni Csákvár település is. Az egyik olyan jellegű lesz, amely hazánk jövőjét, illetve Európa jövőjét fogja meghatározni, ez az európa parlamenti választások 2019. május 26-án. A másik pedig a helyhatósági választások, ahol polgármestert és képviselőket választ a település, 5 esztendőre.

 

A mögöttünk lévő több, mint 4 év az azt igazolja, hogy nem mindegy, hogy a csákváriak milyen döntést hoznak. Én 21 pontban gyűjtöttem össze csak a számok nyelvén, hogy az elmúlt 4 esztendőben Illés Szabolcs polgármester úr, karöltve azokkal, akikkel össze tudott fogni, a képviselőtársaival, a megyei önkormányzattal, a Fejér Megyei Önkormányzat elnökével, aki külön öröm, hogy itt van ma közöttünk, hiszen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásainak elosztásában nagyon nagy szerepe volt a megyei önkormányzatnak és talán még ennél is picit nagyobb szerepe magának az elnöknek. Itt több, mint 30 milliárd forint került elosztásra. Polgármester úr az előbb elmondta azt, hogy ebből mennyi jutott Csákvárra, ez bőven a politikai beágyazottságnak és Csákvár város lélekszámának nem, hogy csak megfelelő, hanem azon túlmutató is. Gratulálok hozzá.

 

De én most nem csupán a TOP forrásainak a felosztásáról szeretnék beszélni, hanem az elmúlt 4 esztendőben, hogy mi történt a számok nyelvén.

 

Az önkormányzati hivatal és az iskola napelemes beruházása KEOP-os pályázat felhasználásával 36 millió forint igénybevételével valósult meg, melyből 4 és fél millió forint volt önkormányzati forrás. Nyilván itt a környezettudatosság fontos, nem beszélve arról, hogy hosszútávon ezzel a település jelentős forrásokat is meg fog takarítani.

 

 

A térfigyelőkamerák fontosságát és azt, hogy ez milyen előnyökkel jár, nem kell részletezni, azonban fontos, hogy ezt felismerte Csákvár települése, hiszen két ízben is nyert ehhez forrást, mind a két alkalommal 3-3 millió forintot, a Belügyminisztérium pályázati keretéből.

 

Az első nagyon nagy előrelépés a 2014-es választásokat követően az orvosi rendelő problémájának megoldása volt. Itt a magánkézből való kivásárlás és az orvosi rendelő fejlesztésének az első üteme összességében 75 millió forintból valósult meg, amelyből az önkormányzati saját erő tekintetében 15 millió forint volt. A többit a Kormányhatározat értelmében a Belügyminisztérium biztosította.

 

Sor került később két mikrobusz beszerzésére, ez 10 millió forintba került, ebből az önkormányzat 2 millió forintot adott hozzá. Ezt a pályázati ablakot a Miniszterelnökség kezelte.

 

A Fazekas Emlékház nádtető felújítása bagatellnek tűnik a maga 600 ezer forintos pénzeszköze tekintetében, de egy nagyon fontos cél valósulhatott meg, Nemzeti Kulturális Alap és az EMMI segítette ezt.

 

Ugyanúgy, ahogy a Tűzoltótorony és Emlékház tetőjének cseréjét, amely 3 millió forintos beruházás volt.

 

Hetedik pont az önkormányzati hivatal szervezetfejlesztése, ez 6 és fél millió forintból, a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg.

 

A térfigyelőkamerákról már beszéltem, a második ütem szerepel a 8-as pontban.

 

Folyamatban van, de azért merem említeni, mert Önök is láthatják, hogy meg fog valósulni, a kerékpárút, a parkoló, a zebra építése. Itt gyalogos átkelő is épült, a buszmegálló is felújításra került 62 millió forintból. Ez már a TOP forrásaiból állt rendelkezésre, amelynek a forrásai felett a megyei önkormányzat diszponált.

 

A Fazekas Emlékház felújítása, ez is egy TOP-os pályázat. Ez elkészült, átadásra vár. 60 millió forint állt rendelkezésre, amely az Ébner-ház turisztikai fogadótérré való alakítását is magába foglalta, nem beszélve arról a 20 kerékpárról, ami még hasznos lehet az idelátogatóknak, de lehet, hogy helyben is igénybe fogják venni.

 

Az Egészségügyi alapellátás fejlesztése fontos önkormányzati feladata, hiszen ez az itt lakók egészségének biztonságát szolgálja. Gánttal karöltve szintén egy TOP-os pályázatból Csákvár 33 millió forintot fordított erre a célra, ebből 3 millió forint volt a saját forrás.

 

Egy újabb energetikai fejlesztés, amely jól láthatóan szintén elkészült, de átadása majd ezután fog következni. Ez az Eszterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola energetikai fejlesztése, 230 millió forintból. Ez ugyancsak TOP-os pályázat.

 

A Szabadság téri park, valamint a piac a Sportközpontnál szintén átadásra vár. 80 millió forintból valósulhatott meg.

 

Kiépült egy ASP rendszer az önkormányzat hivatalában 7 millió forintból.

 

S akkor most jönnek a nagyok, amelyekről polgármester úr az előbb még nem beszélt, nem azért, mert elfelejtette, csak szerette volna, hogy néhány gondolat új legyen az én beszédemben is. A csákvári, egész város területét érintő szennyvízhálózat kiépítéséről beszélek, amely a Nemzeti Fejlesztési Programiroda kezelésében valósul meg. A beruházás már elkezdődött, 3 év áll rendelkezésre, hogy befejeződjön. 1671 millió forintról, azaz 1 milliárd 671 millió forintról beszélünk.

 

A 16. pont, a Szabadság és Szent István utcák járdaépítése 67 millió forintból valósult meg. Ebből az önkormányzat 17 millió forint saját forrást allokált.

 

A Fehér út és a Fehér út alatti útszakasz felújítása, amely folyamatban van, ez 7 millió forint, amelyet a Belügyminisztérium támogatott.

 

Már a 18. pontnál tartok, már alig van, a gyerekektől már csak kis türelmet kérek. A Városközpont fejlesztése azonban szerintem hosszú időre meg fogja határozni Csákvárnak nem csak az arculatát, hanem a benne élő emberek mindennapjait is, hiszen végre létrejött egy olyan kulturális közösségi tér, amelynek a hiányát hosszú évtizedeken keresztül érezték a csákváriak. Ez a fejlesztés tisztán a Kormány jószándékának köszönhetően valósulhat meg, hiszen egyszer 450 millió forintot, majd 112 milliót és még később 40 millió forintot, összesen 702 millió forintot biztosított erre a nemes célra nemzeti forrásból.

 

A humánerőforrás fejlesztés lesz a következő időszak legfontosabb feladata, hiszen nem elég, hogy az épített környezetünket rendbe tesszük, ha Önök is járnak az országban, akkor láthatják, hogy lassan már a templomok megszépültek, a kulturális házak megszépültek, az iskolák, az óvodák megszépültek, de arra is oda kell figyelnünk, hogy a templomokat megtöltsük, a kulturális házakat tartalmas programokkal megtöltsük, szerencsére az óvodákban ilyen probléma nincsen, hiszen úgy hallom, hogy itt növekvő gyermeklétszám van, amely megalapozta ezt a fejlesztést is. Itt most van egy olyan pályázati forrás, az Emberi Erőforrásfejlesztési Operatív Program keretén belül, amelynek Csákvár a gesztora, 8 önkormányzatot és 2 civil szervezetet vezet egy 500 milliós pályázatban, nagyon nagy felelősséggel. Minden szentnek kicsit maga felé hajlik a keze – mondják –, ezért Csákvár 125 millió forint tekintetében lesz gazdagabb ebből a pályázati forrásból.

 

A Jókai és a Tompa utca felújítása elkészült. 15 millió forintot vett igénybe ez a beruházás, ebben 2 millió forint volt a saját önkormányzati rész.

 

A végére hagytam még egy nagy durranást, a huszonegyediket. Ez a Sőréd – Csákvár közötti 8126-os útnak a teljes átépítése, Sőrédtől Csákvár városközpontig. Ez 1800 millió forintból, tehát 1 milliárd 800 millió forintból történhet meg, amely hogyha csak a város közigazgatási határait nézzük, akkor ennek közel a fele, azaz 900 millió forint ide Csákvárra, persze a többi része is hasznos a város megközelítése miatt. Szintén a Területi- Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból a jövőben megvalósuló fejlesztés.

 

Ezeket kedves hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, összeadtam. Ez kicsivel több, mint 4 milliárd forint, tehát 4097 millió forint. Úgy számoltam, hogy a 2014-es költségvetés főszámával hasonlítottam össze, azért azzal, mert ezek a fejlesztések különben a költségvetésben is zömmel megjelennek és egy kicsit torzítják az alapvető képet a 2014-es költségvetés főszáma az 866 millió forint volt. Tehát polgármester úr örömmel számolok be arról, hogy az Önök munkája eredményeként az elmúlt 4 évben a város költségvetésének az ötszörösét, 5 év teljes költségvetését, hozták Csákvár településre fejlesztési forrásként. Ehhez mindenképpen gratulálok és mindez egy kicsi magyarázatot is arra ad, hogy mintha a polgármester úr is meggyötörtebb lenne, mint 4 évvel ezelőtt.

 

De ez a 21 érv valós segítség, hogy majd 2019. őszén a polgárok Csákváron bölcs döntést tudjanak hozni. Egy tanácsot szeretnék adni: 21-re nem szabad lapot húzni. Én azt javaslom, hogy tartsák meg a polgármesterüket, tartsák meg a képviselőiket és akkor a fejlődés iránya maradhat ugyanez. A mi támogatásunkra Csákvár a jövőben is számíthat.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A gyerekeknek pedig gratulálok, nem beszélve a pedagógusaikról, mert én ilyen jó gyerekek előtt még soha nem beszéltem.

 

 

A beszédem felvételét a Csákvár Televíziónak köszönöm:

https://www.youtube.com/watch?v=6BXmqkxxt-4

Tessely Zoltán

Bicske, Szent István út 1.
eseménynaptár